Due to Covid19, couriers are not delivering to Delhi and Chennai. If you live in these locations, please DO NOT place any orders. Only after courier services resume will we be able to ship to these locations.
X

DVDs

  • Picture of પતિ - પત્નીનો દિવ્ય વ્યવહાર ભાગ - ૧-૧૬ પૂજ્ય નીરુમા

પતિ - પત્નીનો દિવ્ય વ્યવહાર ભાગ - ૧-૧૬ પૂજ્ય નીરુમા

જરૂરથી મેળવો "પતિ પત્ની નો દિવ્ય વ્યવહાર" વિડીયો સત્સંગ, અને પામો લગ્ન જીવનમાં થતા કલેશ, ઝગડા અને મતભેદોનો કાયમી ઉકેલ, પૂજ્ય નીરુમા પાસેથી!

£0.82
Old Price: £1.63

Description

આ કળીકાળમાં પતિ પત્ની વચ્ચેના દૈનિક વ્યવહારમાં થતા કલેશ, ઝગડા અને મતભેદોને ટાળીને સુંદર જીવેન કેવી રીતે જીવી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન પૂજ્ય નીરુમા આ વિડીઓ સત્સંગ દ્વારા આપે છે. આ માર્ગદર્શન લોકોના જીવનની સરળથી લઈને જટિલ સમસ્યાઓનો કાયમી ઉકેલ લાવનાર છે. જરૂરથી મેળવો "પતિ પત્ની નો દિવ્ય વ્યવહાર" નો સંપૂર્ણ સેટ!

Read More