• INR
Close

Gujarati

  • Picture of GNC AUDIO CD PART 5

GNC AUDIO CD PART 5

સંગીત એ ભક્તિ માટેનું બહુ મોટું માધ્યમ છે.બાળકો હોય, યુવાનો હોય કે વડિલો હોય, સંગીત સૌને ગમે. માટે ખાસ બાળકો અને યુવાનોને ધ્યાનમાં રાખીને, એમની ભક્તિ વધે એ હેતુથી આ જ્ઞાન-ભક્તિના પદોની સી.ડી. જ્ઞાનીની છાયામાં ભાગ-5 છે.

Rs 5.00
Old Price: Rs 30.00

Description

સંગીત એ ભક્તિ માટેનું બહુ મોટું માધ્યમ છે.બાળકો હોય, યુવાનો હોય કે વડિલો હોય, સંગીત સૌને ગમે. માટે ખાસ બાળકો અને યુવાનોને ધ્યાનમાં રાખીને, એમની ભક્તિ વધે એ હેતુથી આ જ્ઞાન-ભક્તિના પદોની સી.ડી. જ્ઞાનીની છાયામાં ભાગ-5 છે.

Product Tags: Gujarati Kids Audio CDs
Read More

Customers who bought this item also bought

success