• Euro
Close

Products tagged with 'Aptavani-05-06'

આખું સંસારી જીવન અને તેનો વ્યવહાર ડીસ્ચાર્જ (ગલન) રૂપે છે અને તે સાયન્ટિફિક સ્ટેન્સીયલ એવિડન્સ (વ્યવસ્થિત શક્તિ) છે. પાંચેય ઇન્દ્રિયો કર્માધીન છે. કર્મ શાથી બંધાય છે?...

€1.46
success