Close
Picture of  वर्तमान तीर्थंकर श्री सीमंधर स्वामी

वर्तमान तीर्थंकर श्री सीमंधर स्वामी

‘या काळात या क्षेत्रातून सरळ मोक्ष प्राप्ति शक्य नाही’ असे शास्त्रात सांगितले आहे.
0.13
:
Description