Close

Products tagged with 'Fault Is Of The Sufferer '

Display per page

भोगते त्याची चुक (Marathi)

"जो भोगतो त्याची चूक". प्रस्तुत संकलनात दादाश्रींनी "भोगतो त्याची चूक" चे विज्ञान प्रकट केले आहे. हे प्रयोगात आणल्याने आपल्या जीवनातील सर्व गुंतागुंती सोडवल्या जातील, असे हे अनमोल सूत्र आहे.
€0.13

Fault Is Of The Sufferer

Param Pujya Dadashri gives the essence of all the scriptures and tells you exactly how nature's justice works in the book 'The fault is of the sufferer'
€0.13