Close

Products tagged with 'Prempuri Shibir'

Display per page

પૂજ્ય નીરુમા પ્રેમપુરી-પુરુષ-પ્રકૃતિ,સંતપુરુષ,જ્ઞાની પુરુષ - ભાગ-૩-૪

મેળવો પુરુષ અને પ્રકૃતિ વચ્ચેની ભેદરેખા, તેમજ સંતપુરુષ અને જ્ઞાની પુરુષ વચ્ચેનો તફાવત અને એમની ઓળખાણ, પૂજ્ય નીરુમા દ્વારા!
€1.29
€0.26

પ્રેમપુરી - આત્મજ્ઞાન-વ્યવહારજ્ઞાન,કર્મનું વિજ્ઞાન - ભાગ - ૧ પૂજ્ય નીરુમાં

સમજો આત્મજ્ઞાનના ગુઢ આધ્યાત્મિક રહસ્યો અને કર્મનું વિજ્ઞાન, રોજિંદા વ્યવહારિક જીવનમાં ઉપયોગી થઇ શકે એવા ઉકેલો સાથે!
€0.65
€0.13

પ્રેમપુરી - મન-બુધ્ધી-ચિત-અહંકાર,જનરેશન ગેપ - ભાગ - ૧

પૂજ્ય નીરુમા દ્વારા મેળવો મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકારની સૂક્ષ્મ ભેદરેખા તેમજ 'જનરેશન ગેપ' ના જટિલ પ્રશ્નોના વ્યવહારિક ખુલાસા!
€0.65
€0.32