Close
Picture of ચારિત્ર મોહ જુઓ આજ્ઞા પૂર્વક ભાગ-૧ પૂજ્ય દીપકભાઈ

ચારિત્ર મોહ જુઓ આજ્ઞા પૂર્વક ભાગ-૧ પૂજ્ય દીપકભાઈ

મેળવો વૈજ્ઞાનિક સમજણ ચરિત્ર મોહની, અને તેનાથી જુદા રહી જોવાની ચાવીઓ!
Availability: In stock
Old price: $0.73
Price: $0.36
Description

આ વિડીઓ સત્સંગ દ્વારા પૂજ્ય દીપકભાઈ ચરિત્ર મોહ ની ઝીણવટથી છણાવટ કરે છે. એ સાથે જુદાપનાની જાગૃતિ અને પાંચ આજ્ઞા પૂર્વક ચરિત્ર મોહના જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા થઇ વર્તવાની સમજણ ખુલ્લી કરે છે