Close
Picture of ભાવના સુધારે ભવોભવ ભાગ -૧-૨ પૂજ્ય દીપકભાઈ

ભાવના સુધારે ભવોભવ ભાગ -૧-૨ પૂજ્ય દીપકભાઈ

નવ કલમોમાં ભાવના રૂપે રોપેલા બીજ કઈ રીતે ભાવોભાવને સુધારે છે, એ સમજો  "ભાવના સુધારે ભવોભવ" પુસ્તકના પારાયણ દ્વારા!
Availability: In stock
Old price: $1.45
Price: $0.73
Description

પૂજ્ય દીપકભાઈ "ભાવના સુધારે ભવોભવ" પુસ્તકના પારાયણ દ્વારા, દાદાશ્રીએ આપેલી નવ કલમોનો ભાવાર્થ સમજાવે છે. ભાવના રૂપે રોપેલા બીજ આવનારા ભવોભવ સુધીની સેફસાઈડ કરી શકનાર છે એવું આ પારાયણ દ્વારા સમજાય છે.